Novinky
Novinky
Gumička 6,5mm/5 m SKLADOM
https://www.zlatapriadka.sk/21_/GUMA/page_0
KLOBÚKOVÁ GUMIČKA SKLADOM nájdete TU: https://www.zlatapriadka.sk/21_/GUMA/page_0
Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením EU 2016/679, zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  tzv. GDPR platným od 25.5.2018. Chceli by sme vás ub...Viac tu.

Ochrana osobných údajov

osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením EU 2016/679, zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  tzv. GDPR platným od 25.5.2018.

Chceli by sme vás ubezpečiť, že dodržiavame prísne pravidlá stanovujúce, kto má prístup k vašim osobným údajom. Vaše osobné údaje sa nepoužívajú mimo spracovania vašej objednávky a ani nie sú ďalej poskytované, či marketingovo spracované.

osobný údaj - je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby - občan, nepodnikateľ.

Pre spracovanie objednávky je potrebné uviesť nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa: ulica a číslo domu, PSČ, telefónne číslo, e-mail /iné informácie o vašej osobe  k spracovaniu objednávky nepotrebujeme/.

dotknutá osoba - fyzická osoba - občan, nepodnikateľ, kupujúci e-shopu, ku ktorej sa osobjé údaje vzťahujú

spracovanie osobných údajov - činnosť súvisiaca so použitím osobných údajov prevádzkovateľom

prevádzkovateľ - e-shopu www.zlatapriadka.sk, EURO-IN spol. s r.o., Nálepkova7, 977 01 Brezno, IČO: 36056073

príjemcovia -sú ďalši spoločnosti pracujúce s vašimi osobncmi údajmi poskytnutými pri uzatvorení zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a to potvrdením objednávky. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom e-shopu.  Príjemcovia sú  poštové a kuriérske spoločnosti, ktoré si kupujúci zvolí v procese objednávky:

GLS - prevádzkuje GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21  Zvolen

DPD - prevádzkuje Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04  Bratislava - Ružinov

Zásielkovňa - prevádzkuje Zásielkovňa s.r.o., Šustekova 3697/49, 851 04  Bratislava

Slovenksá pošta - prevádzkuje Slovenská pošta, a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica

Okrem poskytnutia vašich osobných údajov menovaným prepravným a kuriérskym spoločnostiam vaše údaje nie sú nikde viac posúvané. Tieto údaje sú ale potrebné pre dodanie objenaného tovaru na adresu uvedené v objednávke.

Účtovníctvo si naša spoločnosť vedie samostatne. K osobným údajom kupujúceho aj prístup výlučne zamestnanci na to určení,  pracovanie s osobnými údajmi kupujúcich v e-shope je ošetrené v Internej smernici o ochrane osobných údajov  v súlade s GDPR.

účel spracovania osobných údajov -  pri nákupe tovru v  e-shope www.zlatapriadka.sk sa potvrdením objednávky  uzatvorí zmluva podľa občianskeho zákonníka a jej súčasťou sú aj osobné údaje kupujúceho - dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúváva osobné údaje potrebné pre ďalšie spracovanie objendávky, a to :  kontaktovanie kupujúceho, doručenie zásielky kupujúcemu, vystavenie daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2014 Z.z o DPH.

Doba uchovávania osobných údajov je v zmysle zákona o dani z príjmov.

Objednávka sa tlačí v písomnej podobe a pri expedovaní je vložená kupujúcemu do balíka. Faktúra je kupujúcemu zasielaná  v elektornickej podobe a 1 x vytlačná pre účtovné potebny prevádzkovateľa.